На 24 јуни локалниот тим на Аваја од Ѓорче Петров ја реализираше својата локална иницијатива во која се доделилија ваучери од по 1000 денари со кој семејствата ќе можат да си купат прехранбени и хигиенски продукти. За спроведување на акција се потрошија 1000 долари.

При реализицијата на оваа локална иницијатива се почитувани сите превентивни мерки и препораки за заштита од КОВИД-19.

Благодарност до тим лидерот Орхан Саитов и останатиот дел од тимот кој учествуваше во реализацијата на иницијативата.