Општина Струмица

На 24 јуни, локалниот тим на Аваја од Струмица ја реализираше својата локална иницијатива при што со поделија прехранбени пакети во вкупен износ од 1000 долари

При реализицијата на оваа локална иницијатива се почитувани сите превентивни мерки и препораки за заштита од КОВИД-19.

Благодарност до тим лидерот Кемал Сулејман и останатиот дел од тимот кој учествуваше во реализацијата на иницијативата.