Општина Берово

На 25 јуни, Во текот на изминатите денови локалниот тим на Аваја од Берово ја реализираше својата локална иницијатива во која се доделија ваучери на социјално загрозени семејства за да си набават прехранбени и хигиенски продукти во вредност од 900 денари. За спроведување на целата локална иницијатива се потрошија 1000 долари

При реализицијата на оваа локална иницијатива се почитувани сите превентивни мерки и препораки за заштита од КОВИД-19.

Благодарност до тим лидерката Фирдеска Зекирова и останатиот дел од тимот кој учествуваше во реализацијата на иницијативата.