Неџмедин Абдула

Неџмедин Абдула

Неџмедин Абдула роден во Скопје има завршено основно училиште во Браќа Рамиз и Хамид во Шуто Оризари, додека своето средно образование го завршува во Арсени Јовков (Моша) насока ССР- Економски техничар. Во моментот е ангажиран од Министерство за образование како локален медијатор, воедно како новинар е ангажиран во ТВ-веб порталот Рома Прес. Во АВАЈА се вклучува уште од 2019 година кога се спроведуваше кампањата, “Јас гласам Јас одлучувам” за времe на претседателските избори во Македонија. Неговото вклучување во иницијативата АВАЈА има една и единствена цел, а тоа е подобрување на животот на ромската заедница. Исто така, Неџмедин беше вклучен и во активностите поврзани со справувањето со Ковид 19 здравствена криза која се одвиваше време од Март до Мај, 2020 година како тим лидер за општина Шуто Оризари.