Џенгис Бериша

Џенгис Бериша

По професија правник и е на постдипломски студии по Меѓународно право, право на ЕУ и дипломатија, го надополнува мотивот за чекор напред, а стекнатото искуство и вештини беа поттик за локални промени и придонес во ромската заедница каде и живее. Воспоставувањето на добра комуникација со заедницата од една страна и лобирањето кај институциите и клучните актери од друга страна е визијата при вклучување во структурите на Граѓанското движење АВАЈА во насока на артикулирање на потребите на ромската заедница и застапување на проблемите за подобрување на положбата на Ромите. Џенгис се приклучи на Аваја во 2019 година и е тим лидер за општина Прилеп.