Бежика Асан

Бежика Асан

Бежика Асан е лидер на тимот вклучен во иницијативата Аваја. Таа се приклучи на НВО секторот пред пет години како волонтер на Ромаверзитас при што работеше на зајакнување и организирање на ромската заедница. Таа е дел од многу проекти поврзани со ромското прашање и има за цел да им помогне на многу млади не-Роми што е можно повеќе да дознаат и научат повеќе за ромската култура како и да се здружат и да споделуваат искуства со млади Роми. Бежика по професија е медицински фармацевтски техничар која ја работеше изминатите години.