Општина Струмица

Општина Струмица

На 24 јуни, локалниот тим на Аваја од Струмица ја реализираше својата локална иницијатива при што со поделија прехранбени пакети во вкупен износ од 1000 долари.
При реализицијата на оваа локална иницијатива се почитувани сите превентивни мерки и препораки за заштита од КОВИД-19.

Општина Берово

Општина Берово

На 25 јуни, Во текот на изминатите денови локалниот тим на Аваја од Берово ја реализираше својата локална иницијатива во која се доделија ваучери на социјално загрозени семејства за да си набават прехранбени и хигиенски продукти во вредност од 900 денари. За спроведување на целата локална иницијатива се потрошија...

Општина Ѓорче Петров

Општина Ѓорче Петров

На 24 јуни локалниот тим на Аваја од Ѓорче Петров ја реализираше својата локална иницијатива во која се доделилија ваучери од по 1000 денари со кој семејствата ќе можат да си купат прехранбени и хигиенски продукти. За спроведување на акција се потрошија 1000 долари. При реализицијата на оваа локална иницијатива...

Општина Радовиш

Општина Радовиш

На 20 јуни, локалниот тим на Аваја од Радовиш ја реализираше својата локална иницијатива со вкупен износ од 1000 долари. Тимот на Аваја од Радовиш заедно со ромската заедница одлучија да се поделат 20 пакети  во износ од 500 долари, а останатите 500 долари да се донираат на семејството од Радовиш чиј дом изгоре во пожар.