Ромите за нова политика во Северна Македонија : Пат до самоопределување и политичка моќ

Ромите за нова политика во Северна Македонија : Пат до самоопределување и политичка моќ

Во сложениот политички мозаик на Северна Македонија, постои еден длабок предизвик бара сè поитно внимание: политичкиот статус на Ромите. Во...